Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ανάπτυξης Σχεδίου Μάρκετινγκ και ταυτότητας για τον προορισμό ‘Σύρος’

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανάπτυξης Σχεδίου  Μάρκετινγκ (Marketing Plan)  και ταυτότητας (Branding) για τον προορισμό ‘Σύρος απο τον Δήμο Σύρου – Ερμούπολης΄.

Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης, στο πλαίσιο υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού τουριστικής προβολής & ανάπτυξης του νησιού, καλεί εταιρείες – συμβούλους Marketing να παρουσιάσουν τις προτάσεις τους ενώπιον της Τουριστικής Επιτροπής του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ειδικεύονται σε θέματα marketing και e-marketing με εξειδίκευση στην ανάπτυξη τουριστικών προορισμών, branding και αναγνωρισιμότητας, με τεχνογνωσία, επιστημονική εμπειρία και μεθοδολογία στην παροχή συναφών υπηρεσιών και αντικειμένων. Οι ζητούμενες υπηρεσίες αφορούν στην ανάπτυξη σχεδίου μάρκετινγκ και συστήματος ταυτότητας για τον προορισμό Σύρος.

Πιο συγκεκριμένα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι ζητούμενες υπηρεσίες αφορούν στα ακόλουθα:
•    Ανάπτυξη μελέτης σχεδίου μάρκετινγκ (marketing plan).
•    Ανάπτυξη συστήματος Ταυτότητας της Σύρου.
•    Δημιουργία  λογοτύπου, σήματος και slogan που θα αντικατοπτρίζουν το ύφος και την ταυτότητα του προορισμού Σύρος.
•    Δημιουργία οδηγού-εγχειριδίου (brand book, manual).
•    Διενέργεια σεμιναρίων στην Σύρο για την γνωστοποίηση, την ενημέρωση και την εκπαίδευση των φορέων  σχετικά με τη νέα ταυτότητα.

Η Τουριστική Επιτροπή, αφού λάβει υπόψη της και αξιολογήσει τις προτάσεις των εταιρειών που θα ενδιαφερθούν, θα συντάξει τις τεχνικές προδιαγραφές ούτως ώστε να προκηρύξει πρόχειρο διαγωνισμό για τις αναφερόμενες υπηρεσίες.

Παρακαλούμε όπως, εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για την πραγματοποίηση της παρουσίασης, εντός δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση της παρούσας.