Τηλεφωνικός κωδικός Σύρου: 22810

Αστυνομικό τμήμα: 100, 22810 96100, 22810 96112, 22810 96127

Σταθμός Πυροσβεστικής Σύρου: 199, 22810 87383

Νοσοκομείο Σύρου: 22810 96500, 22810 86666, 22810 96523

ΙΚΑ Σύρου: 22810 82340, 22810 82440

Λιμεναρχείο Σύρου: 22810 88888, 22810 82690

Τελωνείο Σύρου: 22810 82680

Αεροδρόμιο Σύρου: 22810 81900

Σταθμός Λεωφορείων Σύρου: 22810 82575

Ταχυδρομείο Σύρου: 22810 82590, 22810 82596

O.T.E.: 22810 95509, 22810 86099

Δημαρχείο Ερμούπολης: 22810 82500, 22810 88992