Τα δρομολόγια των εσωτερικών λεωφορείων (miniBus) στην πόλη της Ερμούπολης είναι τα παρακάτω:

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΛΙΜΑΝΙ – ΔΟΞΑ
06:30, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:20, 09:40, 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40, 13:00, 13:20, 13:40, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 16:00, 16:40, 17:20, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:40, 21:20, 22:00, 22:40, 23:20, 24:00

ΔΟΞΑ – ΛΙΜΑΝΙ – ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:20, 09:40, 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40, 13:00, 13:20, 13:40, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:40, 16:20, 17:00, 17:40, 18:15, 18:45, 19:15, 19:45, 20:20, 21:00, 21:40, 22:20, 23:00, 23:40, 00:20

ΑΓΟΡΑ – ΛΑΛΑΚΙΑ – ΒΡΟΝΤΑΔΟ – ΔΟΞΑ
13:00, 18:00

ΑΓΟΡΑ – ΛΑΛΑΚΙΑ – ΔΕΙΛΙ – ΒΡΟΝΤΑΔΟ – ΝΕΑΠΟΛΗ
08:00, 09:30, 11:30, 17:00, 20:00

ΑΓΟΡΑ – ΔΟΞΑ – ΒΡΟΝΤΑΔΟ – ΔΕΙΛΙ- ΛΑΛΑΚΙΑ
07:30

ΑΓΟΡΑ – ΚΑΜΙΝΙΑ – ΑΓΟΡΑ
10:00

ΑΓΟΡΑ – ΔΟΞΑ – ΒΡΟΝΤΑΔΟ – NEAΠOΛΗ
10:45, 12:15, 13:45, 14:30, 19:00, 21:00

ΤΡΙΤΗ

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΛΙΜΑΝΙ – ΔΟΞΑ
06:30, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:20, 09:40, 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40, 13:00, 13:20, 13:40, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 16:00, 16:40, 17:20, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:40, 21:20, 22:00, 22:40, 23:20, 24:00

ΔΟΞΑ – ΛΙΜΑΝΙ – ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:20, 09:40, 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40, 13:00, 13:20, 13:40, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:40, 16:20, 17:00, 17:40, 18:15, 18:45, 19:15, 19:45, 20:20, 21:00, 21:40, 22:20, 23:00, 23:40, 00:20

ΑΓΟΡΑ – ΛΑΛΑΚΙΑ – ΒΡΟΝΤΑΔΟ – ΔΟΞΑ
13:00, 18:00

ΑΓΟΡΑ – ΛΑΛΑΚΙΑ – ΔΕΙΛΙ – ΒΡΟΝΤΑΔΟ – ΝΕΑΠΟΛΗ
08:00, 09:30, 11:30, 17:00, 20:00

ΑΓΟΡΑ – ΔΟΞΑ – ΒΡΟΝΤΑΔΟ – ΔΕΙΛΙ- ΛΑΛΑΚΙΑ
07:30

ΑΓΟΡΑ – ΚΑΜΙΝΙΑ – ΑΓΟΡΑ
10:00

ΑΓΟΡΑ – ΔΟΞΑ – ΒΡΟΝΤΑΔΟ – NEAΠOΛΗ
10:45, 12:15, 13:45, 14:30, 19:00, 21:00

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΛΙΜΑΝΙ – ΔΟΞΑ
06:30, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:20, 09:40, 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40, 13:00, 13:20, 13:40, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 16:00, 16:40, 17:20, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:40, 21:20, 22:00, 22:40, 23:20, 24:00

ΔΟΞΑ – ΛΙΜΑΝΙ – ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:20, 09:40, 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40, 13:00, 13:20, 13:40, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:40, 16:20, 17:00, 17:40, 18:15, 18:45, 19:15, 19:45, 20:20, 21:00, 21:40, 22:20, 23:00, 23:40, 00:20

ΑΓΟΡΑ – ΛΑΛΑΚΙΑ – ΒΡΟΝΤΑΔΟ – ΔΟΞΑ
13:00, 18:00

ΑΓΟΡΑ – ΛΑΛΑΚΙΑ – ΔΕΙΛΙ – ΒΡΟΝΤΑΔΟ – ΝΕΑΠΟΛΗ
08:00, 09:30, 11:30, 17:00, 20:00

ΑΓΟΡΑ – ΔΟΞΑ – ΒΡΟΝΤΑΔΟ – ΔΕΙΛΙ- ΛΑΛΑΚΙΑ
07:30

ΑΓΟΡΑ – ΚΑΜΙΝΙΑ – ΑΓΟΡΑ
10:00

ΑΓΟΡΑ – ΔΟΞΑ – ΒΡΟΝΤΑΔΟ – NEAΠOΛΗ
10:45, 12:15, 13:45, 14:30, 19:00, 21:00

ΠΕΜΠΤΗ

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΛΙΜΑΝΙ – ΔΟΞΑ
06:30, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:20, 09:40, 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40, 13:00, 13:20, 13:40, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 16:00, 16:40, 17:20, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:40, 21:20, 22:00, 22:40, 23:20, 24:00

ΔΟΞΑ – ΛΙΜΑΝΙ – ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:20, 09:40, 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40, 13:00, 13:20, 13:40, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:40, 16:20, 17:00, 17:40, 18:15, 18:45, 19:15, 19:45, 20:20, 21:00, 21:40, 22:20, 23:00, 23:40, 00:20

ΑΓΟΡΑ – ΛΑΛΑΚΙΑ – ΒΡΟΝΤΑΔΟ – ΔΟΞΑ
13:00, 18:00

ΑΓΟΡΑ – ΛΑΛΑΚΙΑ – ΔΕΙΛΙ – ΒΡΟΝΤΑΔΟ – ΝΕΑΠΟΛΗ
08:00, 09:30, 11:30, 17:00, 20:00

ΑΓΟΡΑ – ΔΟΞΑ – ΒΡΟΝΤΑΔΟ – ΔΕΙΛΙ- ΛΑΛΑΚΙΑ
07:30

ΑΓΟΡΑ – ΚΑΜΙΝΙΑ – ΑΓΟΡΑ
10:00

ΑΓΟΡΑ – ΔΟΞΑ – ΒΡΟΝΤΑΔΟ – NEAΠOΛΗ
10:45, 12:15, 13:45, 14:30, 19:00, 21:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΛΙΜΑΝΙ – ΔΟΞΑ
06:30, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:20, 09:40, 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40, 13:00, 13:20, 13:40, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 16:00, 16:40, 17:20, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:40, 21:20, 22:00, 22:40, 23:20, 24:00

ΔΟΞΑ – ΛΙΜΑΝΙ – ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:20, 09:40, 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40, 13:00, 13:20, 13:40, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:40, 16:20, 17:00, 17:40, 18:15, 18:45, 19:15, 19:45, 20:20, 21:00, 21:40, 22:20, 23:00, 23:40, 00:20

ΑΓΟΡΑ – ΛΑΛΑΚΙΑ – ΒΡΟΝΤΑΔΟ – ΔΟΞΑ
13:00, 18:00

ΑΓΟΡΑ – ΛΑΛΑΚΙΑ – ΔΕΙΛΙ – ΒΡΟΝΤΑΔΟ – ΝΕΑΠΟΛΗ
08:00, 09:30, 11:30, 17:00, 20:00

ΑΓΟΡΑ – ΔΟΞΑ – ΒΡΟΝΤΑΔΟ – ΔΕΙΛΙ- ΛΑΛΑΚΙΑ
07:30

ΑΓΟΡΑ – ΚΑΜΙΝΙΑ – ΑΓΟΡΑ
10:00

ΑΓΟΡΑ – ΔΟΞΑ – ΒΡΟΝΤΑΔΟ – NEAΠOΛΗ
10:45, 12:15, 13:45, 14:30, 19:00, 21:00

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΛΙΜΑΝΙ – ΔΟΞΑ
08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:20, 09:40, 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40, 13:00, 13:20, 13:40, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 16:00, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:40, 23:20, 24:00

ΔΟΞΑ – ΛΙΜΑΝΙ – ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:20, 09:40, 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40, 13:00, 13:20, 13:40, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:40, 16:20, 19:15, 19:45, 20:15, 20:45, 21:15, 21:40, 22:20, 23:00, 23:40, 00:20

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΛΙΜΑΝΙ – ΔΟΞΑ
19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:40, 23:20, 24:00

ΔΟΞΑ – ΛΙΜΑΝΙ – ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
19:15, 19:45, 20:15, 20:45, 21:15, 21:40, 22:20, 23:00, 23:40, 00:20