Ο Ναός της Ανάστασης

Ιερός Ναός της Ανάστασης βρίσκεται στην κορυφή του λόφου Δήλι και χτιζόταν από το 1879 έως το 1909. Είναι βυζαντινού ρυθμού με τρούλο και έχει θαυμάσια θέα στη θάλασσα και στα γύρο νησιά. Διαθέτει όμορφο ξύλινο τέμπλο νεοκλασικού ρυθμού, ξυλόγλυπτο άμβωνα και επισκοπικό θρόνο εξαιρετικής τέχνης. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο εσωτερικός και ζωγραφικός διάκοσμος.