Δημοτική Βιβλιοθήκη

Η Δημοτική βιβλιοθήκη στεγάζεται στο ισόγειο του κτηρίου του Πνευματικού κέντρου στα δεξιά του Δημαρχείου στην πλατεία Μιαούλη. Περιέχει 35.000 βιβλία, πολλά από τα οποία είναι πολύ παλιά και σπάνια. Στο κηπάριο μπροστά στη Βιβλιοθήκη, βρίσκονται οι προτομές των Εμμανουήλ Ροΐδη, του Γεώργιου Σουρή, του Δημητρίου Βικέλα, του Τιμ. Αμπελά και της Ρίτας Μπούμη–Παππά.