Το Νεκροταφείο

Το Νεκροταφείο του Αγίου Γεωργίου βρίσκεται στην περιοχή της Νεάπολης. Χωρίζεται σε τρία τμήματα: το πρώτο με τις απλές ταφόπλακες, το δεύτερο που χρησιμοποιείται σήμερα και το τρίτο που περιέχει πλήθος ταφικών μνημείων, ναΐσκων, αγαλμάτων και προτομών. Γενικά θυμίζει περισσότερο ανοικτό μουσείο, παρά νεκροταφείο. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης και τα άλλα δύο γειτονικά νεκροταφεία, το καθολικό και το Βρετανικό.