Το Καρνάγιο & οι Ταρσανάδες

Τα καρνάγια και οι ταρσανάδες της Σύρου βρίσκονται στην δυτική πλευρά του λιμανιού και εγκαταστάθηκαν στο σημείο αυτό στα μέσα του 19ου αιώνα. Τα καρνάγια είναι οι χώροι επισκευής των ξύλινων σκαριών ενώ οι Ταρσανάδες. είναι οι χώροι κατασκευής των. Βρίσκονται δίπλα στο μεγάλο ναυπηγείο του νησιού, το Νεώριο. Οι ναυπηγοί μεταφέρθηκαν το 1870 στην περιοχή αυτήν όπου απλώνονταν σε πολύ μεγαλύτερη έκταση από τη σημερινή.