Σχολή Ναυαγοσωστικής από τον Ναυτικό Όμιλο Σύρου

 Σχολή Ναυαγοσωστικής από τον Ναυτικό Όμιλο Σύρου

Ο Ναυτικός Όμιλος Σύρου σε συνεργασία με την Πανελλήνια Σχολή Ναυαγοσωστικής (αρ. αδείας 2118.6/48/01/20/12/01) θα πραγματοποιήσει σειρά μαθημάτων εκπαίδευσης Ναυαγοσωστών παραλίας και πισίνας με τελικό κόστος συμμετοχής για την απόκτηση του πτυχίου Ναυαγοσώστη παραλίας και πισίνας τα 450,00€ ανά άτομο. (έχει γίνει έκπτωση από το αρχικό κόστος 35%).

Διάρκεια μαθημάτων 5 ημέρες (9 μαθήματα).

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
– 4 έγχρωμες φωτογραφίες,
– φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας,
– βεβαίωση υγείας από Παθολόγο ή Καρδιολόγο.

Έναρξη μαθημάτων την Δευτέρα 9 Μαΐου 2016.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές στην σχολή στα τηλέφωνα επικοινωνίας:

    6982555707 & 2281088666 (10:30 – 14:00 Δευτέρα έως Σάββατο) κα Κρητικού Ράνια (Γραμματεία Ν.Ο. Σύρου)
    6946954772 κ. Τσιργής Δημήτρης (Γεν. Γραμματέας Ν.Ο. Σύρου)