Προμήθεια ποδηλάτων για τον Δήμο Σύρου – Ερμούπολης τον Αύγουστο

Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης, προχώρησε στην υπογραφή της σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία AMCO Α.Β.Ε.Ε, για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια δημοτικών ποδηλάτων για την ενθάρρυνση της δράσης» το οποίο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου» του ΕΣΠΑ 2007 – 2013.

Σκοπός του ανωτέρω έργου είναι η δυνατότητα παροχής στους δημότες και τους επισκέπτες της Ερμούπολης, της χρήσης, μέσω ειδικού συστήματος ελέγχου των σταθμών, κοινόχρηστων ποδηλάτων για τις διαδρομές τους, διευκολύνοντας τη μετακίνησή τους, αποφεύγοντας τη χρήση ιδιωτικών μεταφορικών μέσων και υποβοηθώντας το έργο των μέσων μαζικής μεταφοράς, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην μείωση των ρύπων εντός της πόλης.

Σταθμοί ποδηλάτων θα τοποθετηθούν σε τρία σημεία της πόλης, με διάθεση 50 ποδηλάτων και 70 θέσεων στάθμευσης συνολικά.

Το έργο, αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του μηνός Αυγούστου και θα συμβάλει στην ενθάρρυνση και ευαισθητοποίηση των δημοτών και επισκεπτών, για την αειφόρο χρήση των ποδηλάτων ως ένα μέσο μεταφοράς για σύντομες διαδρομές, για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των ανθρώπων στα αστικά κέντρα που στοχεύει μεταξύ άλλων:

Στην ανάδειξη του ποδηλάτου ως μέσου μεταφοράς και όχι μόνο αναψυχής

Στη μείωση της συμφόρησης στις κεντρικές περιοχές της πόλης

Στη μείωση των αστικών ρύπων

Στη βελτίωση της υγείας των πολιτών

Στη δημιουργία θετικής δημοσιότητας για την πόλη και στη συμβολή στην τουριστική της ανάπτυξη.