‘Ιστορία της Σύρου μέσα από την χαρακτική και την τυπογραφία’

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων με την περιοδική έκθεση για την Τυπογραφία στην Ερμούπολη του 19ου αι,

Σας προσκαλεί στο Βιομηχανικό Μουσείο, το Σάββατο 12 Μαΐου 2018 στις 20.00, όπου ο Γιάννης Ανδριωμένος, βοηθός καθηγητή στην Ανωτέρα Σχολή Καλών Τεχνών, θα παρουσιάσει την έρευνα του με θέμα:

‘Ιστορία της Σύρου μέσα από την χαρακτική και την τυπογραφία’

Μέσα από τις εικόνες των εφημερίδων, των ετικετών, των βιβλίων, των ημερολογίων που εκδίδονταν στην Ερμούπολη την περίοδο 1870 – 1970 και ειδικότερα στο τυπογραφείο των αδελφών Φρέρη, θα παρουσιαστεί μέρος της νεώτερης ιστορίας της Σύρου αλλά και οι τεχνικές χάραξης του 19ου αιώνα, η συνεργασία χαρακτών και τυπογράφων και γενικά η χαρακτική τέχνη από το παρελθόν στο μέλλον.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Φίλων Τεχνικού Πολιτισμού Ερμούπολης