Η Λέσχη «Ελλάς» (πνευματικό κέντρο)

Την δεκαετία του 1830 οι Ερμουπολίτες έμποροι ίδρυσαν από νωρίς λέσχες, με πρότυπο τα αγγλικά clubs. Οι λέχες αυτές λειτουργούσαν ως χώροι συγκέντρωσης, ενημέρωσης, άτυπου χρηματιστηρίου αλλά και κοσμικών εκδηλώσεων. Από τις πιο παλιές ήταν η Λέσχη «Ερμής» που ιδρύθηκε το 1836, η Λέσχη των Χίων, η Λέσχη των Ερμουπολιτών και η Λέσχη «Ελλάς». Η τελευταία χτίστηκε το 1862-63 με σχέδια του Ιταλού αρχιτέκτονα P. Sampo. Οι αίθουσες, που φιλοξενούσαν τις εκδηλώσεις και τις «φιλοσοφικές» βραδιές κοσμούνται με εξαιρετικές τοιχογραφίες, διατηρώντας την ατμόσφαιρα της εποχής.