Έκθεση Σύρου 2011

Έκθεση Σύρου 2011 – «Έλα – Παρουσίασε – Ανάδειξε»