Εκδήλωση Ενδιαφέροντος από φωτογραφικές ομάδες & φωτογράφους για συμμετοχή σε δράσεις του Τοπικού Προγράμματος LEADER

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος από εκπροσώπους φωτογραφικών ομάδων & φωτογράφους για συμμετοχή σε δράσεις του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης LEADER ΠΑΑ της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων Α.Ε.

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. καλεί ενδιαφερόμενους εκπροσώπους φωτογραφικών ομάδων (ομίλων, συλλόγων, εταιρειών, κλπ) και φωτογράφους που δραστηριοποιούνται στα νησιά Θήρα – Ίος – Κέα – Μήλος – Μύκονος – Σέριφος – Σίφνος – Σύρος – Τήνος, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους σε δράσεις του Προγράμματος Προσέγγισης LEADER. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της διατοπικής συνεργασίας «Νήσων Περίπλους» στην οποία η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. συμμετέχει ως εταίρος, θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο στις 6 & 7 Νοεμβρίου 2014 διήμερη συνάντηση δικτύωσης με θέμα “Ο ρόλος της φωτογραφίας στην ανάδειξη του πολιτισμού των νησιωτικών περιοχών”, με εκπροσώπους από όλες τις νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν στη συνάντηση δικτύωσης, με αίτησή τους προς την Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. (Πλατεία Τσιροπινά – Ερμούπολη – 84100 – Σύρος, email: info@e-cyclades.gr) μέχρι την Δευτέρα 13/10/2014 και ώρα 12:00.

Απαραίτητη κρίνεται μία σύντομη περιγραφή της ομάδας (έδρα, μέλη, δραστηριότητες, ιστορικό) ή βιογραφικό σημείωμα του φωτογράφου το οποίο να συνοδεύεται με 4 – 6 φωτογραφίες του ενδιαφερόμενου σχετικές με το θέμα της συνάντησης.

Περισσότερες πληροφορίες: Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε., υπεύθυνος επικοινωνίας: Λιγνός Ευάγγελος, τηλ: 22810 88834 εσωτ. 2.

Για την Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.
Κωνσταντίνος Βολτής
Γενικός Διευθυντής