Διεξαγωγή προγραμμάτων εκπαίδευσης σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) στη Σύρο

   Διεξαγωγή προγραμμάτων εκπαίδευσης σε θέματα

 Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) στη Σύρο

 

Το Επιμελητήριο Κυκλάδων ανακοινώνει τη διεξαγωγή δύο εκπαιδευτικών σεμιναρίων πάνω σε θέματα Υγιεινής & Ασφάλειας Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) διάρκειας 10 ωρών, στις 08 & 09 Νοεμβρίου και 08 & 09 Δεκεμβρίου στη Συνεδριακή αίθουσα του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, ως εξής:

 
 

Ωράριο Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στην Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων

Σάββατο 08 Νοεμβρίου 09:00-14:00 &

Κυριακή 09 Νοεμβρίου 15:00-20:00

Διάρκεια: 10 ώρες

 

 

Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 16:00-21:00 &

Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 16:00-21:00

Διάρκεια: 10 ώρες

 

 

Υπενθυμίζεται, ότι η συγκεκριμένη εκπαίδευση είναι, όπως ορίζεται από τη σχετική νομοθεσία, υποχρεωτική για επιχειρηματίες και υπαλλήλους που απασχολούνται σε επιχειρήσεις που παράγουν / μεταποιούν / εμπορεύονται / διακινούν τρόφιμα. Διενεργείται δε βάσει των όρων και των προϋποθέσεων που θέτει ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.), ο οποίος είναι υπεύθυνος για την έκδοση των πιστοποιητικών.

 

Η αξία συμμετοχής διαμορφώνεται σε 70€ κατ’ άτομο με επιπλέον 30€ για το παράβολο υπέρ του Ε.Φ.Ε.Τ. Για την έκδοση των πιστοποιητικών από τον Ε.Φ.Ε.Τ. όλοι οι συμμετέχοντες είναι απαραίτητο να συμμετάσχουν στην γραπτή αξιολόγηση η οποία διεξάγεται στη συνέχεια κατόπιν προγραμματισμού από τον Ε.Φ.Ε.Τ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Παναγιώτη Θεοδωράκη (τηλέφωνο 22810 82346, εσωτερικό 3) ή να υποβάλλουν απευθείας την αίτησή τους στον σύνδεσμο: http://www.e-kyklades.gr/articles/article.jsp?context=103&categoryid=1002&articleid=31969