Αλλαγές Δρομολογίων της αστικής συγκοινωνίας της Ερμούπολης

Ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας και τους επισκέπτες ότι, στο πλαίσιο έναρξης εφαρμογής των νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, δυνάμει της υπ’ αρ. 266/15-06-2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, τροποποιούνται τα δρομολόγια της αστικής συγκοινωνίας και επεκτείνονται μέχρι τις 04:15 το πρωί.
Ειδικότερα, τα νέα δρομολόγια που θα ισχύουν κατά το διάστημα από 18/06/2015 έως 30/06/2015 έχουν ως εξής:
Καθημερινές
Α )             ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΛΙΜΑΝΙ – ΔΟΞΑ

06:45    07:00    07:15    07:30    07:45    08:00    08:15    08:30    08:45    09:00    09:20
09:40    10:00    10:20    10:40    11:00    11:20    11:40    12:00    12:20    12:40    13:00
13:20    13:40    14:00    14:15    14:30    14:45    15:00    15:30    16:00    16:40     17:20
18:00    18:30    19:00    19:30    20:00    20:40    21:15    21:45    22:15    22:45    23:15
23:45    00:15    00:45    1:15    1:45    2:15    02:45    03:15    03:45    04:15   

Β )            ΔΟΞΑ – ΛΙΜΑΝΙ – ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

07:00    07:15    07:30    07:45    08:00    08:15    08:30    08:45    09:00    09:20    09:40
10:00    10:20    10:40    11:00    11:20    11:40    12:00    12:20    12:40    13:00    13:20
13:40    14:00    14:15    14:30    14:45    15:00    15:15    15:45    16:20    17:00    17:40
18:15    18:45    19:15    19:45    20:20    21:00    21:30    22:00    22:30    23:00    23:30
00:00    00:30    1:00    1:30    2:00    2:30    3:00    3:30    4:00    4:3 0   
 

Σάββατο-Κυριακή
Α )             ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΛΙΜΑΝΙ – ΔΟΞΑ

08:45    09:00    09:20    09:40    10:00    10:20    10:40    11:00    11:20    11:40    12:00
12:20    12:40    13:00    13:20    13:40    14:00    14:15    14:30    14:45    15:00    15:30
16:00    16:40     17:20    18:00    18:30    19:00    19:30    20:00    20:40    21:15    21:45
22:15    22:45    23:15    23:45    00:15    00:45    1:15    1:45    2:15    02:45    03:15
03:45    04:15                                   

Β )            ΔΟΞΑ – ΛΙΜΑΝΙ – ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

09:00    09:20    09:40    10:00    10:20    10:40    11:00    11:20    11:40    12:00    12:20
12:40    13:00    13:20    13:40    14:00    14:15    14:30    14:45    15:00    15:15    15:45
16:20    17:00    17:40    18:15    18:45    19:15    19:45    20:20    21:00    21:30    22:00
22:30    23:00    23:30    00:00    00:30    1:00    1:30    2:00    2:30    3:00    3:30
4:00    4:3 0                                   

Επισημαίνεται ότι, από την 01/07/2015, ημερομηνία από την οποία θα ισχύσει η νέα σύμβαση του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης με τα ΚΤΕΛ Σύρου Α.Ε για την αστική συγκοινωνία, ενδέχεται να υπάρξει περαιτέρω εμπλουτισμός των δρομολογίων, σύμφωνα με τις ανάγκες της θερινής περιόδου, εφόσον συντρέξουν σχετικοί λόγοι.