1ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΠΔΕ Ν. Αιγαίου στην Ερμούπολη

«Αναδεικνύοντας γέφυρες επικοινωνίας
ανάμεσα στη διδακτική και την τέχνη στο σύγχρονο σχολείο»

10 – 12 Ιουνίου 2016
Ερμούπολη, Σύρου
Πνευματικό Κέντρο Δήμου Σύρου – Ερμούπολης
Αίθουσες “Γιάννης Ρίτσος” και “Αλέκος Παναγούλης”

Το Τμήμα Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Νοτίου Αιγαίου διοργανώνει το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα τις διδακτικές μεθοδολογίες και διδακτικές πρακτικές των εκπαιδευτικών, που είναι επηρεασμένες από διάφορες μορφές τέχνης, έτσι όπως επιχειρούνται στο σύγχρονο δευτεροβάθμιο σχολείο, τον Ιούνιο του 2016, στην Ερμούπολη της Σύρου.

Σκοπός του Συνεδρίου

Σκοπός του Συνεδρίου είναι να αναδείξει τις συστηματικές απόπειρες εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να αξιοποιήσουν διάφορες μορφές και μεθόδους των τεχνών στη διδακτική των διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων. Συνιστά κοινό τόπο στις σύγχρονες προσεγγίσεις του εκπαιδευτικού θεσμού, η παραδοχή ότι οι διδακτικές μεθοδολογίες και πρακτικές μπορούν να συμβάλουν καταλυτικά στην ουσιαστική ένταξη των μαθητών και μαθητριών στον εκπαιδευτικό θεσμό αποτρέποντας τη μαθητική διαρροή.
Το Συνέδριο αυτό εστιάζει στην ενταξιακή διάσταση των διδακτικών επιλογών που αξιοποιούν την τέχνη, δηλαδή στη συμβολή τους σε μια ουσιωδώς ενταξιακή εκπαίδευση.

Ποιους και ποιες αφορά

Η πρόσκληση αφορά εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επιστημονικό προσωπικό της ευρύτερης ερευνητικής κοινότητας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και στελέχη της εκπαίδευσης, τα οποία λαμβάνουν αποφάσεις για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη των διδακτικών στην εκπαίδευση.
Άξονες του Συνεδρίου
Το συγκεκριμένο συνέδριο θα εμπεριέχει:
· Εισηγήσεις
· Μεγάλη ποικιλία βιωματικών εργαστηρίων σε παράλληλες αίθουσες, κατάλληλα διαμορφωμένες για κίνηση και συμμετοχική διάδραση, εστιάζοντας σε προτάσεις που θα κατατεθούν σχετικά με τους παρακάτω άξονες:
1) Διδακτικές Μεθοδολογίες
2) Διδακτικές Πρακτικές
3) Ανάδειξη και ανταλλαγή καλών πρακτικών

Επιστημονική Επιτροπή

    Καραγιάννης Βασίλης, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου
    Καράκιζα Τσαμπίκα, Προϊσταμένη Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου
    Δεληκάρη Παρασκευή, Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Κυκλάδων
    Σταυρίδης Σταύρος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Σχολή Αρχιτεκτόνων του Ε.Μ.Π
    Ζιρώ Όλγα, Σχολική Σύμβουλος Καλλιτεχνικών Αττικής και Κυκλάδων
    Κουκουλή Κυριακή, Σχολική Σύμβουλος Μουσικών Νοτίου Αιγαίου
    Αγγέλαινα Σοφία, Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικών Κυκλάδων
    Κασβίκης Ευάγγελος, Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων Κυκλάδων
    Καπνιά Γραμματή, Σχολική Σύμβουλος Αγγλικών Κυκλάδων
    Καραγιάννης Ιωάννης, Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Κυκλάδων & Δωδεκανήσου
    Μεσσάρης Διονύσιος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικών Κυκλάδων
    Νικολακοπούλου Ευτυχία, Σχολική Σύμβουλος Γαλλικών Νοτίου Αιγαίου
    Ρινακάκη Ουρανία, Σχολική Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
    Ρούμελης Νικόλαος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικών Κυκλάδων
    Γιακουμάτου Τερέζα, Φιλόλογος, επιμορφώτρια Τ.Π.Ε. Β΄ Επιπέδου

Οργανωτική Επιτροπή

    Βαραμέντη Ευσταθία, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου
    Μιχαλόπουλος Χρήστος, Διευθυντής Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων
    Ευθυμίου Βαρβάρα, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικού Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου
    Αναγνωστόπουλος Νίκος, εκπαιδευτικός εικαστικών
    Αναστοπούλου Μαρία, εκπαιδευτικός αποσπασμένη στην ΠΔΕ Νοτίου Αιγαίου
    Μήτσιου Λίνα, εκπαιδευτικός
    Τζιμόπουλος Νίκος, Υπεύθυνος ΚΕΠΛΗΝΕΤ Κυκλάδων
    Λάππας Ιωάννης, Τεχνικός Υπεύθυνος ΚΕΠΛΗΝΕΤ Κυκλάδων